inventisto

14 tekstów – auto­rem jest in­ventis­to.

Wielu ludzi py­ta gdzie jest Bog jak jest zle?
Ale gdzie oni sa jak jest wszys­tko dobrze? 

myśl • 25 kwietnia 2018, 23:50

Naj­większym prob­le­mem ludzkości jest to że znie­czu­lamy się na każdym kro­ku za­miast leczyć przyczy­ny. Za­rabiamy za mało ale tv dos­ta­liśmy na ra­ty i za­pomi­namy że po­win­niśmy więcej za­rabiac bo­li nas głowa apap [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 lutego 2018, 16:14

Dziec­ko jest jak ka­wałek drze­wa świeżo wy­cięty z la­su. Ty jes­teś rzeźbia­rzem i im więcej cza­su, i umiejętności poświęcisz tym lep­szej ja­kości wy­konasz rzeźbę. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 12 października 2017, 13:11

Ludzkość dochodzi do ta­kiej per­fek­cji, że tresc zaczy­na prze­ras­tac formę. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 grudnia 2015, 02:14

Słow­na kłótnia jest jak gra w szachy.
Nie kończy się kiedy jest szach,
kończy się jak jest mat. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 22 października 2015, 00:02

To nie wiek swiad­czy o Twoim zdro­wiu, to zdro­wie swiad­czy o Twoim wieku.. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 kwietnia 2015, 01:08

Nie trac glo­wy jak ob­ni­zyc koszty bo Cie na cos nie stac. Le­piej wy­mysl jak na to wszys­tko zarobic;) 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 listopada 2014, 00:27

Dlacze­go wszys­tkie te­lefo­ny komórko­we po­win­ny być sza­re?
Bo dla niektórych była by to cho­ciaż jed­na sza­ra komórka. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 sierpnia 2014, 02:42

Nie jes­tem bez­domny, ale do­myślam się jak łat­wo jest za­pom­nieć o tym: jak dob­rze jest przyjść do do­mu i położyć się we włas­nym łóżku.. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 12 kwietnia 2014, 02:40

Nie mów co chcesz zrobić.
Zrób to a później ciesz się tym co zro­biłeś.
Do­minik Marczewski 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 10 czerwca 2013, 19:41
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

inventisto

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

26 kwietnia 2018, 01:27Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Wielu ludzi py­ta gdzie [...]

25 kwietnia 2018, 23:50inventisto do­dał no­wy tek­st Wielu ludzi py­ta gdzie [...]

19 lutego 2018, 18:11yestem sko­men­to­wał tek­st Dziecko jest jak ka­wałek [...]

19 lutego 2018, 16:41inventisto sko­men­to­wał tek­st Dziecko jest jak ka­wałek [...]

19 lutego 2018, 16:14inventisto do­dał no­wy tek­st Największym prob­le­mem ludzkości jest [...]

16 października 2017, 19:12yestem sko­men­to­wał tek­st Dziecko jest jak ka­wałek [...]

16 października 2017, 09:15inventisto sko­men­to­wał tek­st Dziecko jest jak ka­wałek [...]

16 października 2017, 09:04inventisto sko­men­to­wał tek­st Dziecko jest jak ka­wałek [...]

16 października 2017, 09:00inventisto sko­men­to­wał tek­st Dziecko jest jak ka­wałek [...]

15 października 2017, 23:28yestem sko­men­to­wał tek­st Dziecko jest jak ka­wałek [...]