inventisto

15 tekstów – auto­rem jest in­ventis­to.

Biz­nes jest jak go­towa­nie zu­py. Trze­ba dob­rac, od­po­wied­ni prze­pis, dob­rej ja­kos­ci sklad­ni­ki i znac sie troche na gotowaniu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 5 grudnia 2018, 01:10

Zlamana milosc

Bo­ze py­tam cze­mu musze plakac.
Cze­mu his­to­ria sie pow­tarza.
Prosze nie rob te­go mo­jemu dziecku.
Prosze daj jej zy­cie pel­ne szczes­cia i milosci.
Nie mo­ge zniesc juz dlu­zej tej zlosci.
Zlos­ci kto­ra szkodzi tej milosci.
Mi­los­ci ktora [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 2 września 2018, 02:46

Wielu ludzi py­ta gdzie jest Bog jak jest zle?
Ale gdzie oni sa jak jest wszys­tko dobrze? 

myśl • 25 kwietnia 2018, 23:50

Naj­większym prob­le­mem ludzkości jest to że znie­czu­lamy się na każdym kro­ku za­miast leczyć przyczy­ny. Za­rabiamy za mało ale tv dos­ta­liśmy na ra­ty i za­pomi­namy że po­win­niśmy więcej za­rabiac bo­li nas głowa apap [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 lutego 2018, 16:14

Ludzkość dochodzi do ta­kiej per­fek­cji, że tresc zaczy­na prze­ras­tac formę. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 grudnia 2015, 02:14

Słow­na kłótnia jest jak gra w szachy.
Nie kończy się kiedy jest szach,
kończy się jak jest mat. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 22 października 2015, 00:02

To nie wiek swiad­czy o Twoim zdro­wiu, to zdro­wie swiad­czy o Twoim wieku.. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 kwietnia 2015, 01:08

Nie trac glo­wy jak ob­ni­zyc koszty bo Cie na cos nie stac. Le­piej wy­mysl jak na to wszys­tko zarobic;) 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 listopada 2014, 00:27

Dlacze­go wszys­tkie te­lefo­ny komórko­we po­win­ny być sza­re?
Bo dla niektórych była by to cho­ciaż jed­na sza­ra komórka. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 sierpnia 2014, 02:42

Nie jes­tem bez­domny, ale do­myślam się jak łat­wo jest za­pom­nieć o tym: jak dob­rze jest przyjść do do­mu i położyć się we włas­nym łóżku.. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 12 kwietnia 2014, 02:40
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

inventisto

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

5 grudnia 2018, 06:22piórem2 sko­men­to­wał tek­st Biznes jest jak go­towa­nie [...]

5 grudnia 2018, 01:10inventisto do­dał no­wy tek­st Biznes jest jak go­towa­nie [...]

2 września 2018, 23:17yestem sko­men­to­wał tek­st Zlamana mi­losc

2 września 2018, 20:08fyrfle sko­men­to­wał tek­st Zlamana mi­losc

2 września 2018, 08:35piórem2 sko­men­to­wał tek­st Zlamana mi­losc

2 września 2018, 02:46inventisto do­dał no­wy tek­st Zlamana mi­losc

26 kwietnia 2018, 01:27Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Wielu ludzi py­ta gdzie [...]

25 kwietnia 2018, 23:50inventisto do­dał no­wy tek­st Wielu ludzi py­ta gdzie [...]

19 lutego 2018, 16:14inventisto do­dał no­wy tek­st Największym prob­le­mem ludzkości jest [...]

10 lutego 2016, 00:12inventisto sko­men­to­wał tek­st Nie nor­malnością jest wy­bierać [...]